Sản phẩm

Danh sách các dòng sản phẩm mà Swagelok Việt Nam đang cung cấp

 

fitting 2     swagelok VALVE 2

FITTING – ĐẦU NỐI                                                     VALVE

Swagelok flexible hose      Swagelok regulator

FLEXIBLE HOSE – ỐNG MỀM                                REGULATOR – BỘ ĐIỀU ÁP

Swagelok PRESSURE GAUGE 2     swagelok tubing

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP                                                   TUBING AND ACCESSORIES

bình lấy mẫu - swagelok sample cylinder

SAMPLE CYCLINDER – BÌNH LẤY MẪU