Tiêu chuẩn chất lượng

Những tiêu chuẩn chất lượng tại Swagelok Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng

Nhằm đáp ứng đầu đủ yêu cầu của tất cả các ngành công nghiệp. Swagelok Việt Nam cùng với tập đoàn đã tham gia các hiệp hội công nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Bao gồm:

  • American Society of Mechanical Engineers (ASME)
  • ASTM International
  • CSA International
  • NGV Global
  • International Organization for Standardization (ISO)
  • International Society of Automation (ISA)
  • Manufacturers Standardization Society
  • NACE International
  • SAE International
  • SEMI